Βήμα Διαλόγου Μελών

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Πληροφορίες Εγγραφής

Οδηγίες εισόδου
SSL Certificate
SSL Certificate
Τώρα είναι Σάβ Ιούλ 20, 2024 6:12 am

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 6 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Ιαν 25, 2012 10:18 am 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Πέμ Ιαν 27, 2011 10:15 am
Δημοσιεύσεις: 62
η τελευταία πρόταση που θα έρθει για συζήτηση το Σάββατο είναι αρκετά τροποποιημένη και είναι η παρακάτω:


Σχέδιο οργανωτικής δομής και λειτουργίας Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας


Τα Όργανα Διοίκησης και λειτουργίας

Γενική συνέλευση
Συντονιστική Επιτροπή
Συντονιστής και αναπληρωτής
Υπεύθυνος συστήματος συναλλαγών
Ταμίας
Γραμματεία
Θεματικές ομάδες εργασίας


Αρμοδιότητες και λειτουργία της γενικής συνέλευσης

• Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου, χαράζει τη στρατηγική του Δικτύου και θέτει τους κανόνες για τη λειτουργία του
• Συμπληρώνει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Δικτύου και τον παρόντα Κανονισμό
• Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του επόμενου έτους
• Αποφασίζει για τις χρεώσεις των λογαριασμών των μελών
• Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα κάθε φορά με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ειδοποιείται για τη γενική συνέλευση γραπτώς με τα θέματα που θα συζητηθούν κάθε φορά μέσω διαδικτύου ή εκεί που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ιντερνετ με το τηλέφωνο, ή και με άλλα ΜΜΕ τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη ΓΣ
• Τα θέματα προς έγκριση από τη Δ.Σ. μαζί με τις εισηγήσεις τους θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο του Δικτύου τουλάχιστον 7 μέρες πριν την πραγματοποίηση της ΓΣ. ώστε να έχουν τεθεί σε διαβούλευση και να έχει προηγηθεί σχετικός διάλογος.
• Θέματα τα οποία έρχονται στη ΓΣ μετά την προθεσμία των 7 ημερών θα έρχονται μόνο για ενημέρωση χωρίς τη δυνατότητα λήψης απόφασης.
• Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα η απόφαση θα παίρνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
• Οι αποφάσεις καταγράφονται από γραμματέα και αναρτώνται στο διαδίκτυο
• Η ΓΣ πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εκτάκτως με απόφαση της ΣΕ ή αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των ενεργοποιημένων μελών του
• Η ΓΣ ορίσει το συντονιστή και τον αναπληρωτή του
Αρμοδιότητες και λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής

1. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και αποτελείται από τα μέλη του Δικτύου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή ισότητα με δικαίωμα ψήφου.
2. Τα μέλη της Συντονιστικής στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη γενική συνέλευση ορίζουν μεταξύ τους το γραμματέα τον ταμεία και τον υπεύθυνο προγράμματος συναλλαγών.
3. Η ΣΕ υλοποιεί τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις τις γενικής συνέλευσης
4. Παίρνει πρωτοβουλίες και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα στα πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και των Αρχών του Δικτύου όπως περιγράφονται στο καταστατικό του.
5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών
6. Αποφασίσει για προμήθειες καθώς και για το κόστος, αλλά και για σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες, μέλη που θα απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία και σε θέσεις για την υποστήριξη της γραμματείας και άλλων απαραίτητων εργασιών υποστήριξης καθώς και την αμοιβή αυτών σε ΤΕΜ
7. Εκπονεί το ετήσιο σχέδιο δράσης και τον απολογισμό
8. Διασφαλίζει τη διαφάνεια των αποφάσεων της με δημοσίευση όλων των αποφάσεων και πράξεων της στο διαδίκτυο
9. Η διάρκεια θητείας των οργάνων της Συντονιστικής είναι ένας χρόνος

Αρμοδιότητες του Συντονιστή

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ και της Συντονιστικής Επιτροπής
2. Η θητεία του είναι ετήσια και μπορεί να επαναληφθεί όχι περισσότερες από μια φορά στη σειρά.
3. Ετοιμάζει και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΣΕ
4. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΣΕ
5. Συνεργάζεται με τους επικεφαλείς και τα μέλη των ομάδων εργασίας
6. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΣΕ
7. Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ετήσιο σχεδιασμό και τον θέτει υπόψη της ΣΕ και στη συνέχεια υπόψη της ΓΣ
8. Γενικά έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Δικτύου
9. Εκπροσωπεί το Δίκτυο προς Τρίτους. Με απόφαση της ΣΕ μπορούν να οριστούν και άλλα μέλη με συγκεκριμένα καθήκοντα εκπροσώπησης

Αρμοδιότητες υπευθύνου συστήματος συναλλαγών

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του συστήματος συναλλαγών
2. ενημερώνει τη ΣΕ και τη ΓΣ με στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συναλλαγών , τον αριθμό των μελών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
3. Μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών και ενημερώνει σχετικά το συντονιστή και τη ΣΕ
4. Χειρίζεται το σύστημα συναλλαγών και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βήματος διαλόγου
5. Έχει την ευθύνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων και αποφάσεων της ΣΕ και της ΓΣ


Αρμοδιότητες ταμεία

1. Κρατάει στοιχεία για όλες τις συναλλαγές του Δικτύου σε ευρώ και ΤΕΜ
2. Μεριμνά για την ανάρτηση κάθε συναλλαγής στο διαδίκτυο
3. Εισηγείται και να ενημερώνει τα μέλη της ΣΕ και της ΓΣ σχετικά

Αρμοδιότητες γραμματείας

1. Κρατάει πρακτικά στη διάρκεια των συναντήσεων της ΣΕ και στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
2. Αποστέλλει την ημερήσια διάταξη της ΣΕ και της ΓΣ όπως προβλέπεται στα μέλη
3. Μεριμνά για τους φακέλους με τα στοιχεία των μελών και την ασφαλή τους κράτηση
4. Επιμελείται κάθε επικοινωνίας με τα μέλη και μεριμνά η πληροφόρηση να φτάνει σε όλους

Αρμοδιότητες θεματικών ομάδων

1. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο μετά από συμφωνία της ΣΕ
2. Κάθε ΘΟ αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
3. Οι ΘΟ ορίζουν μεταξύ των μελών τους τον υπεύθυνο
4. Η δράση και το αντικείμενο των ΘΟ κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΓΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
 
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Ιαν 25, 2012 11:29 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Τρί Φεβ 15, 2011 6:06 pm
Δημοσιεύσεις: 2
Κατα την προηγούμενη γενική συνέλευση νομίζω ότι κατέστη σαφές από τους περισσότερους ότι το θέμα της συνεργασίας με φορείς αλλά και της απασχόλησης μελών κλπ όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 περί αρμοδιοτήτων συντονιστικής δεν πρέπει να είναι θέμα απόφασης της συντονιστικής αλλά της ΓΝ.
Επίσης , στο θέμα των εβδομαδαίων συναντήσεων με δικαίωμα ψήφου στους παρεβρισκόμενους, θεωρώ ότι με αυτό το τρόπο αντικαθίσταται τρόπο τινά η ΓΣ, καθώς δεν νομίζω ότι είναι δυνατή η παρούσια αρκετών μελών κάθε εβδομάδα στις συναντήσεις. Πχ τι θα γίνει αν 15 μέλη αποφασίσουν συνεργασία με κάποιο φορέα όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 πιο πάνω?


Κορυφή
 Προφίλ  
 
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 27, 2012 2:51 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Τρί Φεβ 15, 2011 6:05 pm
Δημοσιεύσεις: 2
ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Γ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΤΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ. ΑΥΤΗ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ -ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-
ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Η "ΠΡΟΣΛΗΨΗ" ΑΝΕΡΓΩΝ-Η ΜΗ- ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΟΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 27, 2012 3:02 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Τρί Φεβ 15, 2011 6:05 pm
Δημοσιεύσεις: 2
ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Γ.Σ. ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ-Η Γ.Σ.- ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Κορυφή
 Προφίλ  
 
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 27, 2012 11:51 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Παρ Ιαν 28, 2011 12:12 am
Δημοσιεύσεις: 22
Εμείς (Γ+Ε) δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες στην Γ.Σ. και προτείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα τα εξής (τα οποία αποτελούν μέρος και άλλων καταστατικών σωματείων):

Παράθεση:
Γ.Σ.: Ανώτατη αρχή είναι η Γ.Σ. η οποία αποφασίζει για ΚΑΘΕ θέμα. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά 4 φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το αποφασίσει το 1/4 των ενεργών μελών. Επίσης προστίθεται άρθρο στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις διάλυσης, αλλαγής καταστατικού και απόφασης επί του Λογαριασμού Συστήματος (Λ.Σ., δες παρακάτω)

Σ.Ε.: Η Σ.Ε. είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., ανάμεσα από τη μία Γ.Σ. στην επόμενη.

Σε περίπτωση που η πρόταση που κατατίθεται δεν αλλάξει προς το παραπάνω -μέσω συνδιαμόρφωσης- και καλεστεί να ψηφιστεί όπως περίπου έχει, οι θέσεις μας είναι:

Κεφάλαιο Α.
Άρθρο 5-Απαρτία: Προτιμούμε και προτείνουμε την πρώτη διατύπωση. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/2+1 των ενεργών μελών. Εφόσον δεν βρίσκεται σε απαρτία εντός 10 ημερών πραγματοποιείται δεύτερη όπου βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται. Με τον τρόπο που είναι τώρα διατυπωμένο η Γ.Σ. μπορεί να βρίσκεται σε απαρτία με 5 και 6 άτομα.
Άρθρο προτελευταίο: Έχει ήδη αποφασιστεί ότι η τακτική Γ.Σ. πραγματοποιείται 4 φορές το χρόνο. Για έκτακτη Γ.Σ. προτείνουμε ότι μπορεί να ζητηθεί από το 1/4 των ενεργών μελών τα οποία προτείνουν θέματα ημερησίας διάταξης τα οποία οφείλουν να μπουν στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. και να εξεταστούν πρώτα ως έκτακτα.

Κεφάλαιο Β.
Άρθρο 1: Όπως σωστά αναφέρει η sofia_max η διατύπωση περί ψηφοφορίας υπονοεί λήψη αποφάσεων μέσα στη Σ.Ε. Εφόσον ονομάζεται Σ.Ε. και όχι Δ.Σ. αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Η Σ.Ε. εκτελεί απλά τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Άρθρο 4: Δεν χρειάζεται. Η Σ.Ε. απλά εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Δεν χρειάζονται πρωτοβουλίες και άλλες αποφάσεις.
Άρθρο 6: Δες και άρθρο 4 (παραπάνω) αλλά ειδικά σε αποφάσεις που αφορούν τον Λ.Σ. δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα. Τουναντίον στη Γ.Σ. τα θέματα που αφορούν το Λ.Σ. -και όσα άλλα υπονοεί αυτό το άρθρο- χρειάζονται -αν όχι συναίνεση- ενισχυμένη πλειοψηφία. Η ενισχυμένη πλειοψηφία ισχύει επίσης και για περιπτώσεις αλλαγής του καταστατικού και εμείς προτείνουμε: 7/10 των παρόντων όπου απαιτείται όμως η παρουσία των 1/2 (τουλάχιστον) όλων των ενεργών μελών.
Άρθρο 7: Η Σ.Ε. βεβαίως συντάσσει απολογισμό αλλά ΔΕΝ εκπονεί κανένα σχέδιο δράσης και δη ετήσιο, εφόσον οι Γ.Σ. είναι τουλάχιστον 4 το χρόνο.

Παρακαλούμε να μπει ως διαδικαστικό ζήτημα και να αποφασιστεί το αν μπορούμε να ψηφίσουμε, εφόσον ήμασταν παρόντες στην προηγούμενη Γ.Σ. και έχουμε λάβει γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος μέσα από τη συζήτηση. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. αποφανθεί θετικά και εφόσον η πρόταση κατατεθεί ως έχει, καταψηφίζουμε τα παραπάνω άρθρα.


Κορυφή
 Προφίλ  
 
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 18, 2012 12:01 am 
Χωρίς σύνδεση
Δίκτυο
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Σάβ Ιαν 15, 2011 5:30 pm
Δημοσιεύσεις: 43
Τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης έχουν αναρτηθεί εδώ


Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 6 Δημοσιεύσεις ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
 cron
Βήμα Διαλόγου Μελών - Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

POWERED_BY

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com