Η πλατφόρμα ανταλλαγών είναι απενεργοποιημένη λόγω αναδιάρθρωσης του Δικτύου.

Εκτιμώμενη αποκατάσταση: Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης στο info@tem-magnisia.gr

1 Ιουνίου 2022