Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Meeting2

 

 

 

Ξεκινώντας από την Τετάρτη 8 Μαΐου, η Συνέλευση Συντονισμού θα γίνεται κάθε Τετάρτη στις 16:00.

 

Η συνέλευση συντονισμού είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη για ισότιμη συμμετοχή στην διαμόρφωση του Δικτύου, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Γίνεται στην Αγορά του Δικτύου, Λαχανά με Αλμυρού, πίσω από τα ΚΤΕΛ στα Παλαιά (χάρτης).

Κεντρική ιδέα στην λειτουργία του Δικτύου είναι η συμμετοχή και η συνδιαμόρφωση.

Ελάτε να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας!