Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αφίσα εκδήλωσης

 

 

 

Ο Γιώργος Κολέμπας, πρώην εκπαιδευτικός, οικογεωργός (Πήλιο) και ο Γιάννης Μπίλλας, εκπαιδευτικός, βιοκαλλιεργητής (Τρίκαλα) παρουσιάζουν το βιβλίο τους "Ο Ανθρωπολογικός Τύπος της Αποανάπτυξης - Τοπικοποίησης" και συζητούν για:

- Το αδιέξοδο του ελληνικού καπιταλισμού
- Την κοινωνική, συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία
- Μια αυτόνομη, δημοκρατική και οικολογική κοινωνία


Η παρουσίαση θα γίνει μπροστά στην ΕΡΑ Βόλου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 στις 21:00