Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ωράριο Αγοράς (από 8 Μαΐου 2013)


Κάθε Τετάρτη από 18:00 μέχρι 21:00

Κάθε Σάββατο από 10:00 μέχρι 14:00 

 

Ελάτε με προϊόντα και υπηρεσίες να ανταλλάξουμε με ΤΕΜ!


map

 

 

πίσω από το ΚΤΕΛ, είσοδος επί της οδού Λαχανά