Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Παιδική Ομάδα Δραστηριοτήτων και Ψυχαγωγίας

 

children-holding-hands

 

Αγάπη

Αφοσίωση

Ενότητα

Χαρά

Συνέπεια

Εμπιστοσύνη 

 

Είναι κάποιες από τις αρετές που τα παιδιά 6-8 ετών θα διδαχτούν

μέσα από το παιχνίδι και διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες

(όπως παραμύθι, κατασκευές, ζωγραφική, τραγούδι).

Εφόδια που θα διαμορφώσουν προσωπικότητες για μια καλύτερη ζωή

και μια καλύτερη μελλοντική κοινωνία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 

Χώρος: Ζώνη Γαλήνης στην Αγορά του Δικτύου

Ημέρα: Σάββατο

Ώρα: 10.00 - 11.00 π.μ. 

(έναρξη το Σάββατο 3 Νοεμβρίου)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την ομάδα υποστήριξης μελών.